Diagnostyka

Komputerowa analiza organizmu

Komputerowa analiza czynnościowa organizmu w systemie eksperckim METAPATHIA (IPP) wersja 3.0 PL

Komputerowa analiza czynnościowa organizmu w systemie eksperckim METAPATHIA (IPP) wersja 3.0 PL daje możliwość oceny stanu czynnościowego organizmu w chwili analizy. Wykorzystuje ona system nieliniowej analizy w celu porównania stanu narządów i tkanek badanej osoby z normą i wzorcem, odpowiednimi dla jego płci i wieku. Głównym celem analizy, oprócz poznania stanu zdrowia, jest dobranie indywidualnego wspomagania powrotu do zdrowia i ocena jego skuteczności. Metoda badawcza oparta jest na wieloletnich badaniach podstawowych prowadzonych od lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez kilkadziesiąt lat w wielu ośrodkach naukowych: Polski,  Niemiec i Rosji opracowano matematyczne wzorce czynnościowe tkanek, narządów i układów człowieka zebranych w dwóch podstawowych grupach: kobiet i mężczyzn z podziałem na roczne przedziały wieku: od 1 do 100 lat. Opracowano również proste sposoby szybkiego pomiaru fizykalnych parametrów badanego organizmu, jego tkanek w skali mikro i makro.

Wśród wzorców opracowano i dołączono również wzorce czynnościowe chorych tkanek i narządów, w różnych stadiach rozwojowych choroby: od wczesnych zmian przedklinicznych, przez zaburzenia czynnościowe przewlekłe, aż do podostrych i ostrych. Większość chorób cywilizacyjnych jest natury przewlekłej – często rozwijających się od wczesnego wieku, nawet przez kilkadziesiąt lat. W ocenie tych chorób klasyczna diagnostyka chemiczna i patomorfologiczna jest zupełnie nieskuteczna. Tę lukę wypełniła medycyna fizykalna komputerową analizą czynnościową.

Dlatego metoda ta może szybko dawać istotne informacje o przyczynach powstania danej choroby oraz pozwala wybrać właściwe, indywidualne sposoby wspomagania terapii. Daje możliwości zdiagnozowania osoby, która mimo prawidłowych (jeszcze) wyników analiz chemicznych i morfologicznych, orzeka o złym samopoczuciu, zaburzeniach czynnościowych, napadowych i/lub przewlekłych bólach.

Szczególnym sukcesem w/w metody są:

  • indywidualnie, osobniczo określona ocena stanu zdrowia,
  • określenie przyczyn wystąpienia zaburzeń i powstania danej choroby,
  • dobrana indywidualnie terapia przyczynowa, indywidualnie dobrane dawki i rodzaj zalecanych preparatów (głównie naturalnych),
  • bezpieczeństwo i bezinwazyjność (dla każdego: dorosłych i małych dzieci)
  • holistyczne (całościowe i ogólnoustrojowe) określanie etiologii,
  • natychmiastowy wynik i propozycja skutecznej terapii,
  • dowolność wyboru miejsca badania, mobilność systemu i możliwość wykonania diagnostyki w domu pacjenta, również obłożnie chorej osoby.

Wszystkie wyniki: skany badanej osoby i jej model czynnościowy może być zapisany w pamięci komputera w celu archiwizacji. Daje to możliwość porównania wyników badań kontrolnych po dowolnym czasie (Np. co miesiąc, kwartał, rok) i bardzo dokładnej oceny postępów prowadzonej terapii. Terapię można kontynuować i korygować według indywidualnych, zmieniających się potrzeb organizmu, aż do pełnego wyzdrowienia. W połączeniu z innymi metodami: morfologicznymi, biochemicznymi daje praktyczną możliwość prowadzenia skutecznej terapii, nawet wielu uważanych do tej pory nieuleczalnych chorób jak: migreny, padaczki, cukrzyca, nadciśnienie, nieżyty, alergie a nawet wiele chorób nowotworowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu niniejszej metody pozwala zagwarantować Państwu dobre wyniki i skuteczność zalecanego przez nas wspomagania leczenia z wykorzystywaniem wyłącznie naturalnych, sprawdzonych i certyfikowanych: suplementów, środków higieny osobistej, fizjoterapii oraz zaleceń dietetycznych.